Milövård

ISBN: 9789188729262

BANDTYP: Inbunden

utgivningsdatum: 2019-07-02

Vad händer med klimatet? av Bengtsson Lennart

259.00 Kr Kontrollera lagerstatus

ingsvis ges en sakkunnig förklaring av begreppet klimat och hur kunskapen om jordens ...LÄS MER ...LÄS MER klimat har utvecklats. Den totala växthuseffekten inklusive den naturliga och dess geografiska fördelning redovisas. Vidare framför författaren också intressanta argument om växthusgasutsläpp och svårigheter att tillfredsställa det kraftigt ökade behovet av energi, kritiska råvaror och livsmedel. Författaren lägger slutligen fram en realistisk och optimistisk bedömning av tillgängliga förändringsalternativ. Ett utmärkt och mycket omfattande figur- och bildmaterial tydliggör textmaterialet på ett pedagogiskt och bra sätt. Avslutningsvis framgår ordförklaringar och omfattande referensanvisningar. Boken är språkligt lättillgänglig och behandlar ett högaktuellt sakinnehåll, vilket torde motsvara ett stort allmänintresse." Nils-Olof Bjellvi I BTJ

"Lennart Bengtsson, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, internationellt meriterad forskare inom meteorologi/klimatologi som innehaft professurer på flera lärosäten i Europa är författare till boken Vad händer med klimatet?, en bok som verkligen ger en vetenskapligt grundad behandling av just den frågan. Boken fyller ett uppdämt faktabehov som föreligger sedan floran av klimatinlägg i media vuxit sig allt vildare ... Den rekommenderas för alla som vill ha en bra utgångspunkt för att kritiskt kunna följa och möjligen delta i debatten." Bengt Söderberg, meteorolog och pensionerad chef för Försvarets vädertjänst, och Hilding Sundqvist, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet 

OM FÖRFATTAREN
Lennart Bengtsson är professor i dynamisk meteo­rologi. Under sin karriär har han haft en ledande funktion vid utveckling av meteorologiska analys- och prognos­system för praktisk tillämpning inom internationell vädertjänst. Bland annat har han varit chef för European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Max Planck Institute for Meteo­rology och International Space Science Insti­tute. Lennart Bengtsson är medlem i Kungliga veten­skaps­aka­demien och hedersmedlem i bland annat American Meteo­rological Society och Euro­­­pean Geo­physical Union. Han har publicerat över 230 akademiska papers i ämnena meteorologi och klimatologi. »Vad händer med klimatet?« är hans första populärt inriktade bok.

 

KOLLEGORNAS SYN
»[Denna bok] är skriven av en av världens främs­ta experter inom klimatforskningen, med stora kunskaper om hur klimatsystemet fungerar med eller utan påverkan av mänsklig aktivitet. Lennart Bengtsson är internationellt erkänd och ledande inom atmosfärsvetenskap.«
André Berger, Georges Lemaître Center for Earth and Climate Research, Belgien

»[Lennart Bengtssons] unika kompetenser gjor­de att jag i egenskap av chef för International Space Science Institute erbjöd honom rollen som den första chefen för Earth Science, en befattning som han innehade åren 2007 2013. Jag är stolt över att ha fått samarbeta med denne enastående fysiker och världskände expert inom meteorologi och ­klimatforskning.« Roger-Maurice Bonnet, International Space Science Institute, Schweiz

»Lennart Bengtsson, en erfaren och mycket an­sedd me­teo­rolog och klimatexpert, lägger här fram en realistisk men samtidigt optimis­tisk bedömning av tillgängliga förändringsalter­nativ.« Klaus Hasselmann, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Tyskland