Lyrik

ISBN: 9789100141110

BANDTYP: Häftat

utgivningsdatum: 2018-05-18

Samlade dikter av Ekelöf Gunnar

299.00 Kr Kontrollera lagerstatus

Gunnar Ekelöf (1907–1968) har haft större betydelse än någon annan diktare för den svenska poesins utveckling från mitten avdet förra seklet fram till vår omedelbara samtid. Men utgåvorna av hans poesi har hittills varit otillförlitliga. Här ges alla hans fjorton diktsamlingar ut som de en gång mötte sin samtid, utan ändringar, tillägg eller strykningar. Strävan har också varit att i möjligaste mån bevara samlingarnas visuella egenart.

Introduktion av Anders Olsson. Textredigering av Anders Mortensen och Anders Olsson, kommentarer av Anders Mortensen.